AMU Poznan Student Chapterof the AAPG

English version

GeoTalent: Program edukacyjny PGNiG

Dodane przez S. Żabierek •  6 grudnia 2014

Informujemy że tegoroczna edycja programu edukacyjnego PGNiG: GeoTalent zawita także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasz uniwersytet jest jedną z trzech uczelni w kraju, na których PGNiG przeprowadza rekrutacje na ambasadorów programu.

GeoTalent jest programem edukacyjnym, który realizujemy dla studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo-wydobywczą. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
W ramach Programu studenci uczestniczą w szeregu działań edukacyjno-rozwojowych, w tym: warsztatach specjalistycznych, spotkaniach tematycznych, konkursie GeoTalent, Programie Praktyk Letnich dla studentów.


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.geotalent.pl, oraz z zamieszczonych poniżej plików.

Regulations     Leaflet

Wizyta w Kopalni Gazu Ziemnego w Kalejach

Dodane przez D. Piętek •  6 grudnia 2014

28 października br. członkowie naszego koła wraz z opiekunem drem Wojciechem Stawikowskim wzięli udział w wyjeździe do Kopalni Gazu Ziemnego w Kalejach, znajdującej się na południowy wschód od Poznania.

Dzięki uprzejmości naszej koleżanki Weroniki Miklaszewskiej, a przede wszystkim Szefa Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze mieliśmy niepowtarzalną okazję obejrzeć specjalistyczny sprzęt, usłyszeć o geologii tego rejonu Wielkopolski, a za sprawą naszego przewodnika, p. Krzysztofem Śliwką, poznać procesy eksploatacji, oczyszczania i przygotowania gazu ziemnego do przesyłu do naszych domów.

O miłej atmosferze (mimo chłodu) niech poświadczą zdjęcia.

3rd AAPG Budapest Education Days

Dodane przez S. Belzyt •  6 listopada 2014

W zeszłym tygodniu (29-31 października 2014) dwóch członków naszego koła Szymon Belzyt and Mikołaj Kowalczyk odwiedzili Budapeszt uczestnicząc w 3rd AAPG Budapest Education Days organizowanych przez zaprzyjaźnione koło ze stolicy Węgier:AAPG Student Chapter of the Eötvös Loránd University. Warsztaty te były okazją dla uczestników do rozwinięcia swojej wiedzy z zakresy geologii naftowej oraz ćwiczeń prakrtycznych podczas wykładów, warsztatów i wycieczek terenowych. Zajęcia te prowadzone były przez doświadczonych naukowców i pracowników przemysłu naftowego z całej Europy. Co ważne, 3rd AAPG Budapest Education Days były nieocenioną szansą na wymianę zdań i poglądów ze studentami z innych europejskich kół. Poznanie kultury Węgrów było dodatkowym atutem.

Projekt: Wykorzystanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej #2

Dodane przez P. Ryder •  29 października 2014

Podczas ostatniego weekendu (24 – 26 października) kilku członków koła zaangażowanych w projekt: Klaudia Walczak, Paweł Ryder, Joanna Michalak oraz Bartosz Pieterek wraz z opiekunem AMU Poznań Student Chapter of the AAPG dr. Wojciechem Stawikowskim dokonali badań terenowych wychodni czerwonego spągowca na obszarze Basenu Północnosudeckiego. Grupa poszukiwała odsłonięć piaszczystych w poszukiwaniu nagromadzeń minerałów ciężkich. Studenci dotarli do wychodni czerwonego spagowca zlokalizowanych m.in. w pobilżu Nowego Kościoła, Swierzawy, Bolkowa i wielu innych lokalizacji. Praca terenowa była bardzo trudna ze względu na ciężkie warunki terenowe, położenie wychodni oraz stare opracowania map geologicznych. Pobrane próbki zostaną porównane pod kątem wielu cech razem z próbkami pochodzącymi z Niżu Polskiego. Badania będą kontynuowane w laboratorium Instytutu Geologii UAM.

ZDJĘCIA • ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU

Poznańska Noc Naukowców 2014

Dodane przez M. Kowalczyk •  21 października 2014

26 września 2014 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyła się kolejna edycja Nocy Naukowców. Jest to wspaniała okazja dla mieszkańców Poznania i okolic na zapoznanie się z różnymi fascynującymi dziedzinami nauki, w tym z geologią.

2W czasie wydarzenia członkowie AMU Poznań Student Chapter of the AAPG, po raz kolejny poprowadzili jeden warsztat dla uczniów gimnazjum i liceum. Warsztat pt.: "Ropa i gaz, czyli jak zostać szejkiem naftowym", prowadzony przez Monikę Szokaluk i Mikołaja Kowalczyka. Studenci w czasie swojego warsztatu zapoznali uczniów liceum i gimnazjum z podstawowymi informacjami o geologii naftowej, historii przemysłu w Polsce oraz metodami poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Inni członkowie naszego koła również brali udział w innych warsztatach związanych z wydarzeniem, które nie dotyczyły jednak geologii naftowej.

GeoShale 2014

Dodane przez M. Kowalczyk •  21 października 2014

W dniach 24-26 września, w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja GeoShale 2014, która została zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny.

W czasie konferencji uczestniczy przedstawili najnowsze wyniki badań związane z skałami łupkowymi. Udział w niej wzięło ponad 120 uczestników z 22 państw, w tym 2 członków naszego koła

Projekt: Wykorzystanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej #1

Dodane przez P. Ryder •  30 września 2014

Członkowie naszego koła Klaudia Walczak i Paweł Ryder odwiedzili 22 września jedną z głównych placówek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG SA) - Centralny Magazyn Rdzeni Wiertniczych w Chmielniku. Powodem wizyty było przeprowadzenia badań składających się na opisie sedymentologicznym wybranych, ordzeniowanych interwałów oraz poszukiwaniu miejsc nagromadzenia minerałów ciężkich w utworach czerwonego spagowca. Badane otwory pochodzą głównie z obszaru Niżu Polskiego. Kilkanaście rdzeni zostało pobranych do dalszych badań. Dalsze badania zostaną przeprowadzone w laboratorium Instytutu Geologii UAM.

ZDJĘCIA • ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU

Geosfera 2014

Dodane przez P. Ryder •  20 maja 2014

“Geosfera” to coroczne warszaty połączone z sesją studenckich i branżowych referatów dla wszystkich zainteresowanych studentów nauk geologicznych i geofizyki. W tym roku impreza została zorganizowana przez Koło Naukowe Geofizyków GEOFON (AGH Kraków) w Krośnie i Iwoniczu między 26 a 29 kwietnia. Sześciu członków AMU Student chapter of the AAPG: Wiktoria Janicka, Mikołaj Kowalczyk, Paulina Kotlarek, Jacek Piotr Kubalski, Weronika Miklaszewska and Paweł Ryder wzięło udział w tym wydarzeniu wraz z innymi studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Krosno i Iwonicz są częścią ważnego ośrodka wydobycia ropy naftowej i gazu z konwencjonalnych złóż występujących w skałach fliszowych. Na początku XX wieku region ten należał do dużej prowincji naftowej: Borysławsko – Drohobyckie Zagłębie Naftowe. Bóbrka oraz otaczające miejscowości były miejscem wydobycia węglowodorów z zastosowaniem nowoczesnych jak na ówczesny czas technologii. W tym okresie Polska była na trzecim miejscu pod względem wydobycia ropy naftowej. Rozwój tego obszaru jest silnie związany z działalnością Ignacego Łukasiewicza, który jako pierwszy we współpracy z Janem Zehem otrzymali naftę jako produkt destylacji ropy w 1853.

Podczas sesji referatów nasi przedstawilciele zapraezentowali tematy:
Mikołaj Kowalczyk: Wybrane zastosowania badań NMR w analizie petrofizycznej
Paulina Kotlarek: Budowa geologiczna mezozoiku w strefie inwersyjnej bruzdy śródpolskiej na podstawie analizy zdjęć sejsmicznych
Jacek Piotr Kubalski: Przegląd zastosowań oprogramowania OpendTect w interpretacji sejsmicznej
Weronika Miklaszewska: Metody odsiarczania gazu ziemnego
Paweł Ryder: Zastosowanie Profilowania Upadu Warstw do określenia geometrii wewnętrznej skał osadowych

Program tegorocznej geosfery, pierwszego dnia składał się z wykładów i prezentacji zarówno studentów jak i przedstawicieli firm branżowych. Następnego dnia uczestnicy mieli szanse wziąć udział w akwizycji danych sejsmicznych i elektrooporowych wzdłuż rzeki Lubatówki. Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce gdzie mogliśmy zwiedzić tamtejszy skansen. Po powrocie do hotelu wszyscy uczestnicy zajęli się przetwarzaniem danych zdobytych rano. Dzień trzeci rozpoczął się od badaniami grawimetrycznymi i georadarowymi. Była to okazja do zbadania starych murów zakopanych pod rynkiem głównym w Krośnie oraz wpływu studni na pomiary grawimetrem. Wizyta w serwisie Exxalo Drilling i placówce Geofizyki Kraków S.A. w Krośnie było kolejną atrakcja geosfery. Ostatni dzień konferencji w całości zajęły warsztaty prowadzone przez specjalistów z PGNiG S.A. i firmy Paradigm.

ZDJĘCIA

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Dodane przez W. Miklaszewska •  16 Kwietnia 2014

Festiwal Nauki i Sztuki jest corocznym świętem wszystkich poznańskich uniwersytetów i wspaniałą okazją na spotkanie się z uczniami z różnych szkół i możliwością do zapoznania ich z różnymi dziedzinami nauki, w tym z geologią.

W tym roku, 9-ego kwietnia we współpracy z Kołem Naukowym Geologów UAM członkowie AMU Poznań Student of Chapter of AAPG w ramach festiwalu prowadzili dwa warsztaty. Pierwszym z nich był warsztat pt.:"Ropa i gaz, czyli jak zostać szejkiem naftowym", prowadzony przez Ewelinę Krzyżak oraz Filipa Bielickiego. Podczas swojego warsztatu zapoznali oni uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi węglowodorów, historią przemysłu naftowego, metodami poszukiwawczymi i wydobywczymi. Poza tym w części praktycznej razem z uczniami wcielili się w grupę geologów naftowych chcącą odnaleźć złoże ropy naftowej lub gazu ziemnego.

Drugi warsztat: "Gaz z łupków – czy Polska będzie drugimi USA?", prowadzony był przez Weronikę Miklaszewską i Sławka Żabierka. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z tematyką złóż niekonwencjonalnych w tym metodami wydobycia z nich ropy naftowej i gazu ziemnego, z procesem szczelinowania hydraulicznego a także polskimi złożami gazu z łupków. Po wykładzie przeprowadzone zostały ćwiczenia, podczas których uczniowie, na podstawie różnych danych wykorzystywanych w przemyśle naftowym podczas badań poszukiwawczych, mieli wybrać miejsce i wskazać koncesję dającą możliwość wydobycia na jej terenie gazu z łupków.

Warto nadmienić, że członkowie naszego Koła brali także udział w innych festiwalowych warsztatach, które nie dotyczyły bezpośrednio geologii naftowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za wzięcie w nich udziału, za zadawanie pytań oraz prowadzenie ożywionych dyskusji. Zapraszamy wszystkich chętnych już za rok!

Prezentacja pt. "Odsiarczanie gazu ziemnego"

Dodane przez Filip Bielicki •  14 kwietnia 2014

W poniedziałek, 7 kwietnia br. została wygłoszona prezentacja przez Weronikę Miklaszewską, członkinię AMU Poznań Student Chapter of the AAPG. Dotyczyła ona metody odsiarczania gazu ziemnego. Podczas prelekcji przedstawione zostały podstawowe metody stosowane podczas procesu odsiarczania gazu ziemnego w Polsce i na świecie, ich wady i zalety oraz to, w jaki sposób wstępnie dobiera się proces odsiarczania w zależności od składu chemicznego gazu ziemnego i natężenia jego przepływu przez instalację. Poza tym zostały zaprezentowane sposoby wykorzystania lub magazynowania gazu kwaśnego oraz przedstawiono przebieg procesu Clausa. Po prezentacji miała miejsce dyskusja dotycząca parametrów niektórych metod, wykorzystania siarki powstającej w procesie odsiarczania oraz jej własności.

ZDJĘCIA

Łup w Łupkach! - czyli niekonwencjonalnie o gazie

Dodane przez I. Czarnecka •  19 Marca 2014

Łup w Łupkach było wydarzeniem adresowanym do studentów geologii i nie tylko. W programie konferencji znalazły się zarówno wykłady jak i warsztaty w których także nasi członkowie wzieli udział. Mieliśmy szanse wysłuchać prezentacji osób pracujących w przemyśle naftowym, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Podczas drugiego dnia konferencji mieliśmy także szanse wziąć udział w warsztatach poruszających zagadnienia interpretacji sejsmicznej, identyfikacji sweet spot'ów czy użycia GIS w geologii.

Wydarzenie organizowane było przez Koło Naukowe Tektoniki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Imperial Barrel Award 2014 Finał Europejski

Dodane przez S. Żabierek •  10 Marca 2014

Nasi reprezentanci podczas Europejskiego Finału AAPG Fundation IBA 2014 właśnie zakończyli swoją przygodę z Imperial Barrel Award i wrócili z Pragi, gdzie odbywał się konkurs.

    "To była wspaniała szansa na zdobycie nowych doświadczeń,        poznanie nowych rozwiązań oraz na konkurowanie z zespołami        z całej Europy."

mówią zgodnie członkowie zespołu: Filip Bielicki, Szymon Belzyt, Ewelina Krzyżak, Paweł Ryder i Sławek Żabierek. Zespoły z Anglii, Szkocji, Francji, Rosji, Holandii, Norwegi, Ukrainy, Chorwacji, Rumunii, Irlandii, Austrii, Portugalii, Włoch, Węgier oraz - po raz pierwszy od 2011 r. - Polski, rywalizowały ze sobą przedstawiając prezentacje będące wynikiem dwóch miesięcy trudnej i wytężonej pracy nad projektem rozpoznania złoża węglowodorów. Wystąpienie było surowo ocenianie przez zespół ekspertów - przedstawicieli największych światowych przedsiębiorstw poszukiwawczych. Zadaniem sędziów była nie tylko ocena prezentacji, ale także zadawanie szczegółowych pytań.

Po dwóch dniach prezentacji studenckich sędziowie wybrali trzy najlepsze zespoły:
    1-sze miejsce: IFP School
    2-gie miejsce: University of Manchester
    3-cie miejsce (ex aequo): University of Aberdeen & University of Stavanger

Gratulujemy!

ZDJĘCIA

L. Austin Weeks Undergraduate Grant po raz drugi w Poznaniu

Dodane przez F. Bielicki •  1 Marca 2014

Z dumą ogłaszamy że członek naszego koła Mikołaj Kowalczyk został uhonorowany grantemThe L. Austin Weeks Undergraduate Grant Program 2013-14, przyznawanym przez AAPG Foundation. Gratulacje!

Warto tu także wspomnieć że to już drugi raz z rzędu, gdy fundacja przyznaje ten grant członkowi naszego koła!

Warsztat Michała Filipiaka z opisu rdzeni wiertniczych i zwiercin

Dodane przez W. Janicka •  10 Lutego 2014

1 lutego br. AMU Poznań Student Chapter of the AAPG zorganizował kolejne warsztaty, tym razem poświęcone opisowi rdzeni wiertniczych i próbek okruchowych. Szkolenie poprowadził doświadczony geolog naftowy, przedstawiciel PGNiG S.A. - Michał Filipiak. W czasie spotkania, dowiedzieliśmy się jak powinien wyglądać prawidłowy opis próbek i rdzeni, jakie właściwości optyczne ma ropa naftowa pod światłem UV oraz poznaliśmy nową metodę rozróżniania gipsu i anhydrytu.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Michałowi Filipiakowi za poświęcony nam czas i przedstawienie interesujących nas zagadnień.

ZDJĘCIA

"Węglowodory"- Wykład członków Naukowego Koła Chemików UAM

Dodane przez Paweł Ryder •  20 Stycznia 2014

15-tego Stycznia, w środę, członkowie AMU Poznań Student Chapter of AAPG mieli okazje wysłuchać prezentacji Anny Jenczak oraz Adama Zareckiego - reprezentantów Naukowego Koła Chemików UAM). Głównym tematem spotkania były węglowodory, przedstawione z chemicznego punktu widzenia. Publiczność została zapoznana z procesami powstawania, eksktracji i rafinacji węglowodorów z chemicznego punktu widzenia. Po prezentacji, przedyskutowane zostały także nowe metody ekstrakcji CO2, szczelinowania hydraulicznego (i jego wpływu na środowisko) oraz przygotowania płuczki wiertniczej. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy nawiązać współpracę z kolejnym kołem studenckim.

ZDJĘCIA