English version

Projekt: Wykorzystanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej
Część 1: Analiza rdzeni