AMU Poznan Student Chapter of the AAPG

English version

Warsztat z komputerowego modelowania 3D - Pani Stephanie Nwoko

Dnia 20 października (w piątek) pojawi się w Instytucie Geologii UAM w ramach programu Visiting Geoscientist, Pani Stephanie Nwoko, z praktycznym warsztatem na oprogramowaniu Petrel z geologicznego modelowania 3D ('3D Reservoir Modeling Workshop'). Warsztat ma odbyć się w godzinach 9:00-16:00, w sali komputerowej 56.
WIĘCEJ INFORMACJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

L. Austin Weeks Scholarship

Miło nam poinformować, że naszemu chapterowi, po raz kolejny został przyznany grant 2017 American Association of Petroleum Geologists Foundation L. Austin Weeks Scholarship w wysokości 500$. Rywalizacja o te wyróżnienie jest bardzo wysoka, dlatego jesteśmy dumni z naszego osiągnięcia. W tym roku wpłynęły 363 aplikacje z całego świata, a 170 z nich zostały nagrodzonych.

Spotkanie wyborcze

20 czerwca w Instytucie Geologii odbyło się spotkanie wyborcze AMU Poznań Student Chapter of The AAPG. Naszym gościem specjalnym był dr Jan de Jager, wyśmienity specjalista z zakresu geologii naftowej, wieloletni pracownik w firmie Shell, obecnie szkolący profesjonalistów z zakresu wydobycia ropy i gazu na całym świecie. Jan De Jager jest także wykładowcą na Vrije Universitaat w Amsterdamie i opiekunem AAPG na tej uczelni. Podczas spotkania zachęcał do aktywnego działania w Kole oraz opowiedział o zaletach wzięcia udziału w konkursie Imperial Barrel Award.

Oto skład zarządu na rok akademicki 2017/2018:

Prezes: Martyna Górska

Wiceprezes: Ewelina Niklas

Sekretarz: Paula Hemmerling

Skarbnik: Mateusz Ratajczak

Koordynator sekcji ds. promocji: Wiktoria Aulich

Koordynator sekcji ds. wyjazdów terenowych: Jakub Sauermann

Koordynator sekcji ds. członkostwa: Patrycja Kwiatoń

Sesja naukowa w Instytucie Geologii UAM

Dzien po wyjeździe terenowym (24 kwietnia) nasze koło naukowe zorganizowało wraz z Wice-dyrektorem Instytutu Geologii UAM naukową sesje referatową. Referaty wygłosili: Guido Hoetz "Permian Gasfields in the Netherlands and their importance" (kierownik działu geologii w firmie EBN), Relu Roban "Provenance of lower Cretaceous arenites from Outer Carpathians - implication in depositional systems reconstruction" (adiunkt Uniwersytetu w Bukareszcie), oraz Constantin Ungureanu "The use of electric resistivity tomography and near surface seismic methods in geotechnical engineering applications" (doktorant Uniwersytetu w Bukareszcie). Przed sesją referatową nasi goście mieli okazję zwiedzić rezerwat meteorytowy Morasko - gdzie około 5000 lat temu spadł deszcz meteorytów oraz Muzeum Ziemi WNGiG.

Perm Południowo-Zachodniej Polski

Pomiedzy 19 a 23 kwietnia 2017 roku nasz chapter zorganizował wyjazd pt. "Perm Południowo-Zachodniej Polski". Głównym tematem wycieczki była permska geologia obszaru Niecki północnosudeckiej oraz Niecki śródsudeckiej, dwóch jednostek strukturalnych Sudet i ich przedgórze, zlokalizowane w SW Polsce.

Grupa 32 uczestników reprezentująca pracowników naukowych, profesjonalistów oraz studentów z Polski (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu), Rumunii (Uniwersytet w Bukareszcie oraz Uniwersytet Babes Bolyai) i Holandii ( Unwersytet "Vrije" w Mastedami i Uniwersyte Technologii Delf oraz EBN) wzięła udział w wyjeździe. Naszym przewodnikiem był Dr. Wojciech Śliwński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszego dnia wyjazdu (19 kwietnia) odwiedziliśmy dwa odsłonięcie Leszczyna i Płóczki Dolne w Niecce Północno-Sudeckiej by zaobserwować kolejne stadia cechsztyńskiej transgresji morskiej, w obydwu przypadkach w kompleksach opuszconych kamieniołomów. Był to najkrótszy dzień terenowy ze względu na duży dystans który pokonaliśmy podróżując z Poznania.

Drugiego dnia wyjazdu odwiedziliśmy kopalnie firmy KGHM: Rudną oraz Polkowice-Sieroszowice. Była to świetna okazja by zobaczyć jak permskie skały wyglądają w świezych odsłonięciach kopalnii. Zobaczyliśmy także na Organy Wielisławskie - wulkaniczne skały (ryolity) budujące fenomelnalną ściane oraz kamieniołom Różana z bazaltami andezytowymi gdzie występują agaty.

Kolejnego dnia, 21 kwietnia odwiedziliśmy dwa opuszczone kamieniołomy: Świerzawe oraz Wojcieszów gdzie są widoczne fluwialne cykle oraz kambryjskie zmetamorfizowane wapienie. Zrobiliśmy szybką wycieczkę do średniowiecznych ruin zamku Bolków i ruszyliśmy do Niecki śródsudeckiej do odsłonięcia w Wałbrzychu (w przeszłości duże centrum wydobycia węgla) oraz do kamieniołomu Czarny Bór-Grzędy z trachyandezytami wieku czerwonego spągowca.

Późnym wieczorem przeprowadziliśmy sesję referatową z ośmioma prezentacjami. Składała się z dwóch części: pierwszej, studenckiej, skupionej głównie na tematach prac magisterskich i kursów podczas studiów oraz drugiej profesjonalistów.

22 kwietnia, zwiedziliśmy kilka nieaktywnych kamieniołomów: Nową Rude-Bieganów, Tłumaczów i Golińsk, mieliśmy tam okazję spojrzeć na różne rodzaje skał czerwonego spągowca: mułowce, piaskowce, zlepieńće a także na skucesje skał wulkanicznych i piroklastycznych.

Łączna - Czartowskie Skały, był jednym z najpiękniejszych odsłonięć, zbudowanym z dolno-triasowych piaskowców arkozowych. Ostatni punkt tego dnia - Kochanów był odsłonięciem zbudowanym z masywnych dolomitów, o pochodzeniu trawertynowym. Po geologicznych przystankach zatrzymaliśmy się w klasztorze Krzeszów - perle barokowej architektury Śląska.

Ostatniego dnia wyjazdu byliśmy w Radkowie, w okolicy którego znajdują się skały klastyczne z wkładkami wapiennymi, interpretowane jako poziomy caliche. Ostatnim punktem całego wyjazdy był Karłów w Górach Stołowych, weszlismy na Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt pasma (919 m.n.p.m.), pogoda nas zaskoczyła! Nikt nie spodziewał się śniegu pod koniec kwietnia.

"Integration of geology and geophysics in hydrocarbon exploration and field development" - Carlos Aizprúa (Statoil)

W poniedziałek (10.04) w ramach programu AAPG Visiting Geoscientist odwiedził nas Pan Carlos Aizprúa (Statoil) z tematem "Integration of geology and geophysics in hydrocarbon exploration and field development".

Wizyta zaczęła się wykładem podczas którego szczegółowo, lecz w sposób przystępny nasz prelegent opowiedział nam o integracji danych geologicznych, geofizycznych w poszukiwaniach węglowodorów. Dowiedzieliśmy się o warunkach jakie są konieczne by uformowalo się i przetrwało złoże.

Okazało się że informacje potrzebne będą nam do kolejnego punktu programu - ćwiczenia, które było nowością w serii Visiting Geoscientist. Polegało na wybraniu najbardziej perspektywicznego bloku koncesyjnego na podstawie szeregu map które pokazywały poziom zalegania skały zbiornikowej, źródłowej, środowiska depozycyjnego osadów, rozkład dojrzałości skał źródłowych. Jak sam Pan Carlos powiedział było to uczestnictwo w konkursie Imperiall Barrel Award w 30min w skrótowy sposób z już gotowymi, opracowanymi danymi.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny oraz za przygotowanie które w wizyte włożył Pan Carlos i zapraszamy do nas ponownie!

Permian of South-Western Poland

W dniach 19-23.04 zorganizowaliśmy międzynarodowy wyjazd terenowy pt. "Permian of South-Western Poland" podczas którego mieliśmy okazję oglądać skały niecek: sródsudeckiej oraz północnosudeckiej a ponadto zwiedzieć kopalnie firmy KGHM. W wydarzeniu wzieły udział 32 osoby, studenci z Polski i Rumunii oraz specjaliści i studenci z Holandii. Wycieczke prowadził doświadczony badacz obszaru Pan dr Wojciech Śliwiński. Więcej informacji i szczegółowy opis jak wycieczka wyglądała już wkrótce!

Plakat informacyjny

Warsztaty "Czym geolog bawi się na wiertni"

W dniu 08.04.2017 naszym gościem był mgr Michał Filipiak z poznańskiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa(PGNiG S.A.). Pan Michał przeprowadził warsztat z prób okruchowych pt. "Czym geolog bawi się na wiertni?". Studenci mieli okazję przećwiczyć w praktyce to, z czym geolog na co dzień musi mierzyć się podczas pracy na wiertni. Do wykonania były dwa wymagające ćwiczenia: mikroskopowy opis zwiercin wg określonych kryteriów oraz makroskopowy opis rdzeni.

Dziękujemy za przybycie do nas, jak możecie wywnioskować ze zdjęć warsztaty były bardzo udane :)

Wykład "Predictions of fractures in petroleum reservoirs".

W piątek (31.03) Sarah Weihmann (Uniwersytet w Aberdeen) odwiedziła nas z wykładem p.t. "Predictions of fractures in petroleum reservoirs". Sarah przedstawiła nam w jakich dziedzinach ważne jest znajomość przebiegu i występowania szczelin, kiedy i jak są wykorzystywane przez człowieka. Pokazała nam również że znajomość koła Mohra przydaje się w praktyce.

Dziękujemy bardzo za przybycie do nas i zapraszamy raz jeszcze!

"Integration of geology and geophysics in hydrocarbon exploration and field development" - Carlos Aizprúa (Statoil)

Zapraszamy wszystkich do przyjścia na wykład z serii AAPG Visiting Geoscientist, odwiedzi nas Pan Carlos Aizprúa (Statoil) z tematem "Integration of geology and geophysics in hydrocarbon exploration and field development". Wykład odbędzie się w poniedziałek (10.04) o 10:30 w sali 14.

Wykłady z serii "Visiting Geoscientists" stoją na bardzo wysokim poziomie, zapraszani goście to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie, mamy nadzieję że nie zabraknie Was na wykładzie!

Wyjazd na wiertnię - Rokietnica 5H

Dnia 21 marca obył się studyjny wyjazd członków koła na wiertnię Rokietnica 5H (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), która znajduje się w miejscowości Przybroda k. Poznania. Koordynatorami wyjazdu były: mgr Monika Szokaluk oraz Ewelina Niklas.

Na początku uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa na terenie wiertni, dowiedzieli się o parametrach otworu ,celu wiercenia oraz historii tego miejsca.

Ważnym elementem wyjazdu było zwiedzanie samej wiertni, z możliwością obserwacji pracy wiertaczy podczas wyciągania rur okładzinowych. Odwiedzili elektryka, który opowiedział nam m. in. co dzieje się podczas awarii prądu, jak i kiedy potrzebne są agregaty prądotwórcze na wiertni.

Geofizycy z Torunia przedstawili metody badań geofizycznych wykorzystywane na wiertni oraz w jaki sposób akutalne informacje n.t. przebiegu wiercenia są wyświetlane.

Ekspert od płuczki wiertniczej pokazał jakie płuczki są stosowane oraz jakie badania się wykonuje, zanim płuczka zostanie użyta w otworze.

Pracujący tam geolog przedstawił sytuacje litologiczną na obszarze i zaprezentował próbki urobku, który wybrano z otworu. Pokazał sposoby przechowywania urobku oraz opowiedział o problemach z dokładnym wymierzeniem miąższości warstw litologicznych. Był to ostatni punkt wyjazdu, po którym uczestnicy po krótkim marszu wrócili do Poznania.

Dziękujemy za możliwość zwiedzenia wiertni pracownikom firmy PGNiG !

Udział w Imperial Barrel Award 2017

Dnia 8 marca, przez Monachium, nasza drużyna udała się do Pragi, aby uwieńczyć 8 tygodni ciężkiej pracy. Godzina zero wybiła o 10:45 w czwartek. Prezentacje odbywały się równolegle w dwóch osobnych pomieszczeniach, przed dwoma zespołami jury. Grono sędziowskie składało się z najlepszych specjalistów z firm naftowych z całego świata: Shell, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobil, Nexen, MOL, LGO Energy oraz rodzimego PGNiG, reprezentowanego przez dra Jaromira Probulskiego. Mimo dużego stresu prezentacja członków naszego koła wypadła pomyślnie, zmieścili się w również w przeznaczonym czasie (25 min). Za kulisami usłyszeli słowa pochwały i uznania, według nieoficjalnych źródeł jeden z sędziów ocenił prezentacje na drugią w pokoju prezentacyjnym. Według zasad konkursu, dopiero po występie możliwe było obserwowanie w akcji pozostałych drużyn. Ostatecznie nie znamy zajętego miejsca - wyróżnione zostały trzy najlepsze zespoły.

W konkursie wzięło udział 18 drużyn z całej Europy: Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Norwegii, Węgier, Szwajcarii, Austrii, Ukrainy oraz Holandii. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Było to niesamowite doświadczenie dla uczestników zobaczyć jak studenci z renomowanych uczelni, radzą sobie w dziedzinie geologii naftowej. Najlepsza okazała się drużyna z węgierskiego Eotvos Lorand z Budapesztu. Serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w Houston! Na drugim miejscu uplasował się zespół z londyńskiego Royal Holloway, na trzecim natomiast drużyna z Amsterdamu. Po ogłoszeniu wyników, wszyscy uczestnicy oraz sędziowie mieli okazje świętować w tradycyjnej czeskiej restauracji. Impreza uświetniona została ludowymi tańcami oraz pieśniami, gdzie także dr Jaromir Probulski dał pokaz swoich umiejętności wokalnych :) Gorąco polecamy udział w konkursie wszystkim młodszym kolegom i koleżankom. Naprawdę warto poświęcić czas, gdyż zdobyta wiedza będzie na pewno przydatna w przyszłej pracy w zawodzie :)

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy byli z naszą drużyną, przede wszystkim Karolinie Buszkiewicz, Pani Monice Kalliście i fundacji PGNiG - bez pomocy Fundacji udział nie doszedłby do skutku. Ponadto podziękowania należą się ekspertom merytorycznym Norbertowi Smalerze oraz Pawłowi Ryderowi, a także opiekunowi doktorowi Wojciechowi Stawikowskiemu.

Predictions of fractures in petroleum reservoirs

Zapraszamy na wystąpienie Sarah Weihmann z Uniwersytetu w Aberdeen (specjalizującego się m.in. w dziedzinie geologii naftowej) pt. "Predictions of fractures in petroleum reservoirs" - wystąpienie będzie związane z pracą doktorską pisaną przez prelegentkę. Odbędzie się w piątek (31.03) o godzinie 15:30 w sali 11.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład Pani Teresy Zawieruchy (kierownik Działu Projektowego PGNiG w Pile)! Będzie to świetna okazja do wysłuchania o nowoczesnych metodach poszukiwań naftowych na Niżu Polskim od doświadczonej osoby z branży.

Zapraszamy na wykład!

7 stycznia 2017

Tematem wystąpienia będą litofacje i procesy depozycyjne gruboławicowych piaskowców fliszu karpackiego. Wyniki przeprowadzonych badań zawarte są w pracy magisterskiej, powstałej w 2015r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W pracy dokonano charakterystyki gruboławicowych piaskowców - fluksoturbidytów oraz podjęto próbę rekonstrukcji środowiska sedymenatcyjnego dolnoeoceńskich piaskowców z Piwnicznej w miejscowości Tylmanowa (woj. małopolskie).

Wstępem będzie przedstawienie zagadnień poruszonych w pracy inżynierskiej, w której dokonano przeglądu procesów sedymentacyjnych prowadzących do powstania skał zbiornikowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego w środowisku głębokomorskim.

Visiting Geoscientist of the AAPG - Dr. Berend Van Hoorn

5 grudnia 2016

Serdecznie dziękujęmy za przybycie na wykład, a Panu Berendowi Van Hoornowi za przeprowadzenie go i wzbogacenie naszej wiedzy. Wykład był szczególnie interesujący, ponieważ przedstawione zostały nam struktury geologiczne z prawie każdego zakątka naszej planety.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wizyty.

Spotkanie Organizacyjne

5 grudnia 2016

W czwartek 17 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omówiliśmy bieżące sprawy oraz plany koła na przyszły rok. Mateusz Szczepanik - koordynator d.s. wyjazdów terenowych koła AAPG, przedstawił referat pt "Od ziarna po czarne złoto, czyli wyjazd naukowy Rumunia 2016". Opowiadał on o wyjeździe naukowym który został zorganizowany wraz z Kołem Naukowym Geologów w ubiegłym semestrze (kwietniu).

Poza tym w ramach spotkania ambasadorzy programu Geotalent organizowanego przez firmę PGNiG przeprowadzili quiz z wiedzy n.t. geologii naftowej - gratulujemy zwycięzcom: Szymonowi Belzytowi, Martynie Górskiej, Kindze Waśko i Patrykowi Najderowi!

Program Visiting Geoscientist of the AAPG - Dr. Berend Van Hoorn - zaproszenie

18 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych na wykład jednego z najwybitniejszych geologów naftowych, odbywający się w ramach programu "Visiting Geoscientist" - Pana Berenda Van Hoorna pt. "Structural setting of turbidite systems: a global comparison", który odbędzie się w środę 23.11 w godzinach 11:30-13:00 w sali 61, dotyczyć on będzie występowaniu w złożu węglowodorów w osadach głębokomorskich.

Ponadto prelegent przedstawi swoje zdanie na temat przyszłości specjalistów z zakresu nauk o Ziemii w przemyśle naftowym.

4th AAPG Leadership days - Miszkolc, Segedyn 2016

Dodane przez: Aleksandra Kaczmarek i Rafał Kiełczewski 10 listopada 2016

W dniach 19-24 lipca 2016 r. na Węgrzech odbyło się międzynarodowe spotkanie studenckich członków kół naukowych AAPG. Zostało ono zorganizowane przez AAPG Szeged Student Chapter i AAPG Miszkolc Student Chapter. Z poznańskiego koła AAPG udział wzięło dwoje studentów trzeciego i drugiego roku (Aleksandra Kaczmarek i Rafał Kiełczewski).

Spotkanie odbywało się w dwóch węgierskich miastach: Segedynie i Miszkolcu, a tym samym zostało podzielone na dwie części. Pierwsza opierała się na wykładach z modelowania budowy złóż. Jej uzupełnieniem było zwiedzanie Muzeum Mineralogicznego i uniwersytetu w Segedynie, pięknym mieście na południowym wschodzie kraju Madziarów. Na spotkanie został zaproszony i wykłady prowadził dr Stuart Harker z Edynburga oraz inni specjaliści, w tym geolodzy węgierscy: Janos Blaho (z tematem "Geology of Algyo HC field") i Gergely Dabi ("The role of fluid inclusions in basin-modelling").

Druga, terenowa część wydarzenia opierała się na prezentacji geologii obszaru Gór Bukowych, położonych na północy Węgier. Program obejmował również zwiedzanie magazynu rdzeni wiertniczych oraz kopalni gazu ziemnego. Oprócz naukowego charakteru spotkanie miało wydźwięk integracyjny (wielu młodych ludzi w wielu krajów) oraz stwarzało możliwość do zapoznania się z dobytkiem kulturowym Węgier.

Wyjazd bardzo nam się podobał i wiele z niego zapamiętamy.

ZDJĘCIA

Serdecznie zapraszamy na wykład, poza nim w ramach spotkania przedstawienie programu GeoTalent oraz relacja członków koła z Leadership Days na Węgrzech.

Wycieczka terenowa - Pireneje

21 maja 2016

Od 30 marca do 5 kwietnia trójka członków naszego koła : Piotr Palacz, Marek Marciniak i Jakub Biały, wzięło udział w wycieczce terenowej w Pireneje zorganizowanej przez Eötvös AAPG Student Chapter.

Głównym celem wizyty było przestudiowanie struktur sedymentacyjnych i geologii strukturalnej w hiszpańskiej części Pirenejów.

Z Barcelony grupa podróżowała do dwóch małych miast: Puebla de Segur i Ainsa znajdujących się w hiszpańskichj prowincjach Katalonia i Aragonia, gdzie eksplorowała górskie obszary w okolicy.

Wycieczka terenowa prowadzona była przez Miquela Poyatos Moree'a, Doktora z Uniwersytetu w Manchesterze oraz przez profesorów z Uniwersytetu Eötvös Lorand w Budapeszcie, którzy wprowadzili nas w sedymentologię południowego basenu przedgórskiego Pirenejów, gdzie zapoznaliśmy się z pochodzeniem struktur i tekstur w podstawowych rodzajach systemów sedymentacyjnych. Dodatkowo szczegółowo przestudiowane przez nas zostały struktury takie jak: systemy turbidytowe, kanały podmorskie, stoku kontynentalnego, paleokoryta, osady deltowe oraz osady równi pływowych.

Struktury w oglądanych skałach były porównywane do tych występującyh w skałach zbiornikowych z podkreślonym znaczeniem geologii terenowej w zrozumieniu ich wykształcenia.

Podsumowując: była to świetna okazja do zobaczenia słynnych odsłonięć na własne oczy. Co więcej, mielismy szanse na spotkanie się po raz kolejny ze znajomymi z Budapesztu, do zobaczenia pięknej hiszpańskiej prowincji, gór i miast.

Dziękujemy za zorganizowanie tej wycieczki Eötvös AAPG Student Chapter!

ZDJĘCIA

IX Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2016

3 maja 2016

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku grupa członków naszego koła, którą tworzyli: Jakub Biały, Mirosław Krowiarz, Mirella Ligarzewska, Weronika Miklaszewska, Piotr Palacz, Monika Szokaluk i Klaudia Walczak, wzięła udział w IX Ogólnopolskich Warsztatach Geofizycznych GEOSFERA 2016. Tym razem warsztaty odbyły się na północy Polski - w Gdyni i były organizowane przez Studenckie Koło Naukowe "Geofon" Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Studenckie Koło Geologów Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie warsztatów jego uczestnicy wzięli udział w wielu warsztatach i wykładach specjalistycznych prowadzonych przez specjalistów ze środowiska akademickiego oraz branżowego. Czynny udział w wydarzeniu wzięły dwie członkinie koła: Weronika Miklaszewska z referatem pt.: Zaskakująca geologia - czyli jakie zagadki mają dla nas skały w procesie interpretacji geofizyki otworowej oraz Klaudia Walczak z posterem pt.: Charakterystyka detrytycznych minerałów ciężkich ze środkowotriasowych skał węglanowych z Racibowic Górnych (Dolny Śląsk) - pochodzenie materiału terygenicznego.

Dziękujemy za organizację warsztatów oraz czekamy na kolejną edycję, która odbędzie się już za rok!

"Różnorodne aspekty budowy geologicznej na podstawie wybranych metod pomiarowych geofizyki otworowej"

28 kwietnia 2016

8 kwietnia 2016 r. za sprawą wykładu "Różnorodne aspekty budowy geologicznej na podstawie wybranych metod pomiarowych geofizyki otworowej" p. Wiesławy Romaniuk mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę o metody badań geofizycznych. Nasza prelegentka, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym zdobytym w firmie Geofizyka Toruń, przedstawiła obecnie stosowane sposoby analizy i interpretacji pomiarów, ale także przełamała stereotypy, przedstawiając pracę geofizyka jako naprawdę ciekawą i zaskakującą.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie.

3rd Annual Student Energy Conference

28 marca 2016

W dniach 9-12 marca 2016r. na Uniwersytecie w Zagrzebiu odbyła się konferencja - Annual Student Energy Conference, Oil and Gas Technology.

Wzięło w niej udział dwoje studentów naszej uczelni: Joanna Wawrzyniak oraz członek naszego koła - Jakub Biały. Obydwoje wzięli aktywny udział w sesji posterowej. Plakat Jakuba - "The potential for unconventional resources of hydrocarbons in Poland, initial drilling results and future outlook" zajął 2 miejsce, natomiast Joanny- "Hydrogeological aspects of shale gas extraction - protecting groundwater during hydraulic fracturing" - 3 miejsce. Postery można obejrzeć w łączniku na naszym Instytucie Geologii.

Konferencja objęła swoją tematyką najświeższe informacje z branży oil and gas, rozwój geotermii jak również ochronę środowiska. Była również świetną okazją do poznania ludzi zainteresowanych tą dziedziną z całego świata.

Zachęcamy wszystkich członków naszego koła do tego typu aktywności!

AMU Poznań Student Chapter of the AAPG, w ramach Visiting Geoscientist Program, serdecznie zaprasza na wykłady wybitnego specjalisty - praktyka z dziedziny oil & gas - dr. Stuarta Harkera. W ramach wykładów dr Harker przybliży nam zadania naukowców w poszukiwaniu węglowodorów oraz opisze proces intensyfikacji "odmłodzenia" złóż węglowodorów na Morzu Północnym.

Więcej szczegółów oraz informacji o prelegencie poniżej.

"Geology of the Polish Carpathians - an international field trip to the European roots of the oil industry"

6 czerwca 2015

W dniach 6-10 maja odbył się wyjazd terenowy - "Geology of the Polish Carpathians - an international field trip to the European roots of the oil industry", organizowany przez nasze Koło przy pomocy kolegów z Koła Naukowego "KIWON" (AGH Kraków).

Do udziału w wyjeździe zaproszeni zostali studenci oraz doktoranci z Eötvös Student Chapter (Budapeszt, Węgry), AGH University Student Chapter i Koła Naukowego "KIWON" (Kraków), University of Aberdeen Student Chapter (Aberdeen, UK) i University of Manchester (UK).

Celem naszego wyjazdu było poznanie geologii Karpat, odwiedzenie miejsc ważnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu naftowego oraz omówienie aktualnej sytuacji geologii naftowej Centralnej Europy przez studentów z różnych krajów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Wyjazd terenowy do Lubiatowa

12 maja 2015

6 maja 2015 r. członkowie Koła z II oraz III roku pod opieką Moniki Szokaluk (doktorantka w IG, były Prezes Koła) wzięli udział w wyjeździe na wiertnię otworu Lubiatów 11H oraz do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Wyjazd został zorganizowany przez M. Dokowicza oraz J. Sauermanna przy współpracy z Panem Jakubem Siewko (OGiE PGNiG).

Najpierw studenci odwiedzili wiertnię Lubiatów 11H. Obejrzeli tam sprzęt wiertniczy, zobaczyli pracę geologa i serwisów płuczkowych oraz geofizycznych. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do oddalonej o kilka kilometrów, największej w Polsce KRNiGZ Lubiatów (oddział PGNiG Zielona Góra). Tam zapoznali się z wszelkimi procesami przerabiania ropy naftowej i gazu ziemnego. Podczas wyjazdu członkowie Koła dowiedzieli się wielu nowych ciekawych rzeczy i dostali zastrzyk specjalistycznej wiedzy z branży naftowej.

Serdecznie dziękujemy PGNiG za możliwość odbycia wyjazdu!

ZDJĘCIA

Warsztaty z wykorzystania geologicznej kartografii wgłębnej w geologii naftowej pt. "Modelowanie powierzchni strukturalnych za pomocą ArcGIS"

Dodane przez S. Belzyt •  16 marca 2015

Studenckie Koło Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) przy UAM w Poznaniu zaprasza studentów III roku i studiów II stopnia na warsztaty z wykorzystania geologicznej kartografii wgłębnej w geologii naftowej pt. "Modelowanie powierzchni strukturalnych za pomocą ArcGIS". Warsztaty poprowadzi pan Rafał Kudrewicz (Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG; przedstawiciel Polski w strukturach AAPG). Warsztaty potrwają dwa dni - w czwartek, 19 marca (16:00-19:00) oraz w piątek, 20 marca (10:00-15:00). Zajęcia odbędą się w sali 24 (Collegium Geographicum).Ze względu na przepustowość pracowni komputerowych liczba uczestników jest ograniczona. Do udziału w warsztatach niezbędna jest podstawowa znajomość pakietu ArcGIS - umiejętność wektoryzacji danych, nadawania georeferencji rastrów, przetwarzania danych liniowych na punkty, posługiwania się ArcToolboxem. Zapisy - poznan.aapgstchapter@amu.edu.pl.

Wykład ekspercki "Inżynieria złożowa w przemyśle naftowym - pan Mariusz Dziadkiewicz (PGNiG)

Dodane przez W. Miklaszewska •  16 marca 2015

W środę, 11 marca 2015 r. gościnny wykład ekspercki wygłosił pan Mariusz Dziadkiewicz (Kierownik Działu Inżynierii Złożowej, OGiE PGNiG). Nasz gość z powodzeniem stanął przed ciężkim zadaniem przybliżenia licznie zgromadzonym geologom obszernego tematu "Inżynierii złożowej w przemyśle naftowym". Podczas wykładu dowiedzieliśmy się o kluczowych problemach, z jakimi spotykają się inżynierowie złożowi podczas udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów na Niżu Polskim.

Dziękujemy za ciekawe przedstawienie interesujących zagadnień!

Inauguracja programu GeoTalent dla jego Ambasadorów

Dodane przez W. Miklaszewska •  6 lutego 2015

Program GeoTalent jest programem edukacyjnym organizowanym przez spółkę PGNiG SA. W tym roku do grona ambasadorów tego programu dołączyło pięcioro studentów Geologii z naszego Instytutu, a zarazem członków naszego koła. Są nimi Szymon Belzyt, Paulina Kotlarek, Weronika Miklaszewska, Paweł Ryder oraz Klaudia Walczak.

30 stycznia 2015 roku odbyła się dla nich Inauguracja Programu Ambasadorskiego GeoTalent z Panią Karoliną Buszkiewicz, która jest koordynatorem programu oraz paniami Anną Gołębiowską z Departamentu Strategii, PGNiG i Sylwią Łubek z Departamentu Kadr, PGNiG.

Podczas spotkania ambasadorzy zostali zapoznani ze strukturą spółki PNGiG SA. oraz zadaniami, które wiążą się z pełnioną przez nich funkcją. W przerwie między warsztatami ambasadorowie oprowadzili gości po Muzeum Ziemi znajdującym się w Collegium Geographicum i pokazali kolekcję skał i minerałów oraz meteorytów, w tym, największy w Europie Środkowo - Wschodniej meteoryt żelazny "MemorSS".

ZDJĘCIA

Sesja Terenowo- Referatowa Studenckiego Koła AAPG w Jeziorach

Dodane przez W. Miklaszewska •  6 lutego 2015

20 stycznia 2015 roku świętowaliśmy trzecie urodziny naszego Koła. Z tej okazji zorganizowaliśmy Urodzinową Sesję Terenowo- Referatową Studenckiego Koła AAPG, która odbyła się w Jeziorach w dniach 23 - 25 stycznia.

Wysłuchaliśmy referatów Szymona Belzyta, Weroniki Miklaszewskiej, Jakuba Zięciaka, Mikołaja Kowalczyka, naszego opiekuna doktora Wojciecha Stawikowskiego oraz wzięliśmy udział w warsztatach Pawła Rydera. Nie zabrakło też wycieczki po Wielkopolskim Parku Narodowym, odwiedzin Muzeum WPN, gier integracyjnych i dobrej zabawy.

Lista naszych prezentacji:
Szymon Belzyt - Schemat poszukiwań naftowych
Weronika Miklaszewska - Zagrożenia związane z eksploatacją gazu ziemnego
Jakub Zięciak - Kawerny solne jako magazyny dla węglowodorów
Mikołaj Kowalczyk - Zastosowanie badań NMR w analizie petrofizycznej
Dr Wojciech Stawikowski - Strukturalne pułapki naftowe w kartografii geologicznej - przykład interpretacyjny
Paweł Ryder - Praktyczne aspekty wykorzystania danych otworowych (warsztat).

ZDJĘCIA

Wykład p. Violetty Kurkiewicz - Zajączkowskiej

Dodane przez W. Miklaszewska •  6 lutego 2015

W dniu 9 stycznia 2015 roku odbył się wykład pani Violetty Kurkiewicz - Zajączkowskiej pt. "Kampania informacyjno - dialogowa "Razem o łupkach". Podsumowanie prac Lokalnego Komitetu Dialogu w powiecie lęborskim, woj. pomorskie".

Podczas wykładu zostały przedstawione problemy związane z poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów z perspektywy samorządowca oraz relacje na linii mieszkańcy - przemysł - samorząd lokalny. Serdecznie dziękujemy pani Kurkiewicz - Zajączkowskiej za możliwość spojrzenia na przemysł wydobywczy z nowej perspektywy.

ZDJĘCIA