AMU Poznan Student Chapter of the AAPG

English version

Zarząd


Prezes
Jakub Biały

Wiceprezes
Mateusz Dokowicz

Sekretarz
Monika Szokaluk
Skarbnik
Bartosz
Pieterek

Koordynatorzy sekcji


ds. Promocji
Wojciech Kukulski
ds. Wyjazdów
Mateusz Szczepanik

ds. Członkostwa
Ewelina Niklas

Opiekun


dr Wojciech Stawikowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
wojst@amu.edu.pl

Członkowie

Mikołaj Kowalczyk Prezes 2015-2016, Vice-prezes: 2014-2015, Skarbnik: 2013-2014
kowalczyk.mikolaj@gmail.com

Zainteresowania: geologia naftowa, petrofizyka, sejsmika, geochemia, zastosowanie badań NMR.


Izababela Krechowicz Skarbnik 2015-2016, Vice-prezes: 2012-2013, Sekretarz 2013-2014
iza.krechowicz@interia.pl

Zainteresowania: charakterystyka skał macierzystych i zbiornikowych, własności węglowodorów i wód złożowych, warunki geotechniczne posadowienia wietni.

Weronika Miklaszewska Sekretarz 2013-2014Zainteresowania: geologia naftowa, paleogeografia Basenu Permskiego, hydrogeologia wód złożowych


Monika SzokalukVice-prezes 2015-2016, Prezes: 2012-2013, Skarbnik: 2011-2012
monika_szokaluk@wp.pl

Zainteresowania: petrologia, mineralogia, sedymentologia, geofizyka otworowa, interpretacja sejsmiczna, petrofizyka, stratygrafia sekwencji, analiza basenów sedymentacyjnych.


Byli członkowie


Maria Baranowska

maria.baranowska88@gmail.com


Agata Bejnarowicz Vice-prezes: 2011-2012Szymon Belzyt prezes: 2014-2015, Vice-prezes: 2013-2014
s_belzyt@o2.pl

Zainteresowania: geologia strukturalna i regionalna; geologia polskich złóż kopalin energetycznych; metody poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Filip Bielicki Prezes: 2013-2014

filip.lk.bielicki@gmail.com

Zainteresowania: Analiza basenów, sedymentologia, stratygrafia sekwencji, interpretacja sejsmiczna, geofizyka otworowa.

Izabella Czarnecka
czarnecka_iza@op.pl

Zainteresowania: glacjologia, ochrona środowiska, wiertnictwo, paleontologia bezkręgowców, hydrogeologia kopalniana, ochrona wód podziemnych.

Wojciech Górny

wojtasstasiu@wp.pl

Dawid Jakubowski

klakier.1@interia.pl

Paulina Kobyłecka
P.E.S.kobylecka@gmail.com

Ewelina Krzyżak
ewelnia.am.krzyzak@gmail.com

Zainteresowania: sedymentologia, analiza mikrofacjalna skał węglanowych, interpretacja sejsmiczna, geofizyka otworowa, analiza basenów sedymentacyjnych.

Bartosz Kurjański
b.kurjanski@gmail.com

Zainteresowania: interpretacja danych sejsmicznych, morska geofizyka poszukiwawcza, eksploatacja podmorskich złoz siarczków masywnych, eksploatacja podmorskich zo konkrecji Mn-Fe i pokryw kobaltowych, poszukiwanie złóz weglowodorów na obszarach arktycznych, metody wydobycia podwodnego kopalin.Małgorzata Kurkiewicz
gosia.q@op.pl

Zainteresowania: hydrogeochemia, ochrona i monitoring wód podziemnych, ochrona środowiska przyrodniczego.


Paweł Owczarek Sekretarz: 2011-2012, 2012-2013

p.k.owczarek@gmail.com


Paweł Ryder
pawelryder@gmail.com

Zainteresowania: mineralogia, geofizyka otworowa, petrofizyka, metody interpretacujne, geofizyka kopalniana, charakterystyka basenów, geofizyka skał zbiornikowych, właściwości skał, sejsmika.

Bartosz Silczak Prezes: 2011-2012

bsilczak@gmail.com


Sławomir Żabierek Skarbnik: 2012-2013
slawekz90@gmail.com

Zainteresowania: geologia regionalna, sedymentologia, analiza basenów, stratygrafia sekwencji, modelowanie geologiczne, interpretacja sejsmiczna.